Week 52 – 2021

  • Tuần cuối cùng của năm 2021 🥂
  • So sánh giữa Kindle & Kobo OS: giống giống Iphone & Android 😂
  • Đọc xong cuốn sách 📖 Chim cổ đỏ – Jo Nesbo ngay trước thềm năm mới.
  • Netflix The Hungry and the Hairy 🍽️