Week 51 – 2021

  • Merry Christmas ☃️🎄🎁🔔
  • Gác được 2 cái modem lên tường, bàn làm việc trống được tí chỗ.
  • Điện thoại bị bong keo ốp lưng, đi thay keo hết 330k 😓
  • Gửi kindle đi sửa 🔮
  • Series mới của Nextflix: The Silent Sea 🛰️