Week 50 – 2021

  • Rước em Kobo Glo giá rẻ về vọc vạch tiếp tục dấn thân vào con đường đọc e-book 😁
  • Bắt đầu kế hoạch thay đổi lại góc làm việc gọn gàng, “healthy & balance” hơn 💪
  • Noel tới sát đít ròi, nhưng năm nay sẽ ăn Noel như mọi ngày bình thường nhóe 🎄
  • Lòng vòng khu mình ở nay mọc lên nhiều siêu thị, cửa hàng mà chắc chả cần lên Sài Gòn để mua sắm chen chúc như trước nữa.
  • Strava tổng kết YearInSport 2021 so sánh với năm 2020 quá khác biệt 💨 Hỏng biết tháng 6 mắc giống gì mà chạy dữ thần 🏃‍♀️ Chắc bị dí deadline 😂