Week 45 – 2022

  • Hoàn thành 10km giải chạy trail đầu tiên: Lâm Đồng Trail 2022 (hạng 22 nữ)