Week 26 – 2022

  • Vaccine mũi 4️⃣ xong bị quật cả ngày trời 🤧
  • Nửa năm đã trôi qua cái vèooooo 💨
  • Khởi động lại bộ máy chạy bộ mỗi sáng 🏃‍♀️