Week 13 – 2022

  • Agatha Christie the 1️⃣ book: Mười người da đen nhỏ
  • Thirty, Nine 🔚🎉💯
  • Trả lại góc PC ở nhà ➡️ Không mang vác laptop nữa 💪 (nhưng góc PC ở nhà có vẻ cần 1 tí xíu upgrade 🤣)