Week 05 – 2022

  • Tận dụng những ngày Tết để nghỉ ngơi cho cả một năm trời 🤪.
  • Một cái Tết im ắng, yên bình, chỉ quanh quẩn ở nhà 🏡.
  • Những việc làm trong ngày Tết: ăn 🍳, ngủ 😴, đọc sách 📚, xem phim 🎬
  • Tìm được khá nhiều series, film hay: Dark Hole (Korean Series) 🕳️, Manifest ✈️, Tinder Swindler 💔.