Week 03 – 2022

  • Còn 1 tuần nữa là nghỉ Tết 🎊
  • Một chiếc tủ lạnh mới ✌️ cho cả nhà dịp Tết này.