Week 01 – 2022

  • The very first week of the year 2022 🚀
  • Thức dậy sớm hơn bình thường (khoảng 2-3 tiếng) để làm được nhiều việc hay ho hơn 💪
  • Pegboard đã về đến –> góc làm việc xinh xẻo hơn được tí.
  • Đi khám răng 🦷
  • 🤫
  • 🥊
  • Pfizer booster dose 💉
  • Dọn dẹp browser bookmark & restructure notion.