weekly-update

Week 15 -2022

 • Nghỉ lễ 🤞
 • 📖 Ngôi sao của quỷ by Jo Nesbo
 • Bảo trì xe 🛵
 • Happiness is on Netflix 👍

Week 14 – 2022

 • Back to Strava 💨
 • Nước ngập 💦
 • 📖 Tôi nói gì khi nói về chạy bộ by Haruki Murakami
 • Download vài cuốn ebooks mới 📚

Week 13 – 2022

 • Agatha Christie the 1️⃣ book: Mười người da đen nhỏ
 • Thirty, Nine 🔚🎉💯
 • Trả lại góc PC ở nhà ➡️ Không mang vác laptop nữa 💪 (nhưng góc PC ở nhà có vẻ cần 1 tí xíu upgrade 🤣)

Week 11 – 2022

 • Something new 🚀 for my WP plugin – Fiber Admin.
 • New book 📖: Điểm dối lừa by Dan Brown.