weekly-update

Week 48 – 2022

  • Cathay Run 2022 – New PR for 5km 🎖️
  • Bước chân ươm mầm xanh 2022 – Fun run with the team 🏃‍♀️👟💨

Week 45 – 2022

  • Hoàn thành 10km giải chạy trail đầu tiên: Lâm Đồng Trail 2022 (hạng 22 nữ)

Week 38 – 2022

  • Intel Tech Fun Run 2022 💨🏃‍♀️
  • Work from home 🏡 for the next week