weekly-update

Week 33 – 2022

 • Finish VnExpress Marathon Mavelous Nha Trang 2022 – 10km 🏃‍♀️💨

Week 28 – 2022

 • Company trip to Bangkok, Thailand with ViiVue 😍✈️🧳🚊

Week 26 – 2022

 • Vaccine mũi 4️⃣ xong bị quật cả ngày trời 🤧
 • Nửa năm đã trôi qua cái vèooooo 💨
 • Khởi động lại bộ máy chạy bộ mỗi sáng 🏃‍♀️

Week 25 – 2022

 • Đi Đà Lạt đám cưới Hưng – Win với ViiVue team 🤵👰‍♀️💍💰
 • New intern members to ViiVue 👏

Week 24 – 2022

 • Tân trang lại laptop 💻, thay ổ SSD cái là mượt mà 🚀 liền.
 • Lần đầu tiên dẫn má vào Uniqlo 😂 Hai má con hai lúa đi Sì Gòn
 • Many bugs 🐛 with Fiber Admin
 • Interview time 💬 at ViiVue
 • Got the late birthday present 🎁 from my BFF – Minion’s Uniqlo collection 😍