weekly-update

Week 38 – 2022

  • Intel Tech Fun Run 2022 💨🏃‍♀️
  • Work from home 🏡 for the next week

Week 33 – 2022

  • Finish VnExpress Marathon Mavelous Nha Trang 2022 – 10km 🏃‍♀️💨

Week 28 – 2022

  • Company trip to Bangkok, Thailand with ViiVue 😍✈️🧳🚊

Week 26 – 2022

  • Vaccine mũi 4️⃣ xong bị quật cả ngày trời 🤧
  • Nửa năm đã trôi qua cái vèooooo 💨
  • Khởi động lại bộ máy chạy bộ mỗi sáng 🏃‍♀️