weekly-update

Week 03 – 2023

  • Những ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết 🎉🥳. Năm nay Tết đến sớm & nghỉ Tết khá trễ.
  • Dành được chút thời gian ít ỏi để dọn dẹp lại phòng, soạn ra quần áo (và những thứ không cần thiết khác để đem cho hoặc bỏ đi nếu không còn xài được).
  • Tự làm giá treo huy chương tự chế bằng những thứ còn sót lại của kệ sách & ống nước lụm được 💪. Hứa không đẹp nhưng xài được 🤣

Week 01 – 2023

  • First race of the year: HM in HCMC Marathon 2023 💨🎽🏅

Week 48 – 2022

  • Cathay Run 2022 – New PR for 5km 🎖️
  • Bước chân ươm mầm xanh 2022 – Fun run with the team 🏃‍♀️👟💨